Wykaz numerów Starostwo Powiatowe w Jarocinie

POWIAT JAROCIŃSKI
STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE
/Al. Niepodległości 10-12, ul. Kościuszki 10, ul. Zaciszna 2a 63-200 Jarocin/
starostwo@powiat-jarocinski.pl, sekretariat@powiat-jarocinski.pl
www.powiat-jarocinski.pl
GODZINY URZĘDOWANIA: PN – PT 7.30-15.30
WYDZIAŁ/REFERAT/ADRES SYMBOL STANOWISKO NR TELEFONU POKÓJ
STAROSTWO POWIATOWE
W JAROCINIE
Sekretariat 627472-431,
627472-920
FAX 627473-
337
2
Al. Niepodległości 10-12
63-200 Jarocin
S Starosta
WS Wicestarosta
CENTRALA AUTOMATYCZNA 627471-596 –
SEK Sekretarz Powiatu 627407-928 26
SKA Skarbnik Powiatu 627407-932 6
CZ Członek Zarządu Powiatu 627472-431
w-918 5a
BP Biuro Radców Prawnych 627407-931 7
PRK Powiatowy Rzecznik Konsumentów 627407-945 17
OIN Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych 627407-946 15/16
IOD Inspektor Ochrony Danych
KF Biuro ds. Kontroli 627407-955, 29
PR Biuro ds. Promocji 627407-955,
w-666 29
BR
Biuro Rady 627407-954 22
Przewodniczący Rady Powiatu 627407-952 21
ZP Stanowisko ds. Zarządu 627407929 22
I Biuro ds. Informatyki
627407951 19
627407953 18
Starostwo Powiatowe w Jarocinie, aktualizacja 2019-12-03
WYDZIAŁ/REFERAT/ADRES SYMBOL STANOWISKO NR TELEFONU POKÓJ
WYDZIAŁ FINANSÓW F Skarbnik Powiatu 627407-932 6
Al. Niepodległości 10-12
63-200 Jarocin F
Główna Księgowa 627407-936 28a
Biuro Wydziału Finansów
627407-933
627407-937 27
627407-934
627407-935 28
WYDZIAŁ OŚWIATY
I SPRAW SPOŁECZNYCH O
Al. Niepodległości 10-12,
63-200 Jarocin O
Główny Specjalista
ds. Oświaty 627407-942 24
Biuro Wydziału Oświaty i Spraw
Społecznych
627407-943
627407-948
24
5
Koordynator ds. projektów 627407-944 23
WYDZIAŁ
ADMINISTRACYJNO –
INWESTYCYJNY
A Naczelnik Wydziału 627407957 10
Referat Organizacyjny
i Bezpieczeństwa
Al. Niepodległości 10-12,
63-200 Jarocin
A-OB
Kierownik
Referatu Organizacyjnego
i Bezpieczeństwa
627407-950 25
Biuro Referatu Organizacyjnego
i Bezpieczeństwa 627407-947 18
Biuro Referatu OB
i Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 627407-922 18
Stanowisko ds. Zarządzania
Kryzysowego i Obrony Cywilnej 627407-949 18
Referat Komunikacji i Dróg
(Komunikacja i Transport)
ul. Zaciszna 2a,
63-200 Jarocin
A-KD
Kierownik
Referatu Komunikacji i Dróg 627471-985 5
Główny Specjalista
ds. Komunikacji 627471-987 4
Rejestracja pojazdów 627471-988 2
Wydawanie praw jazdy 627471-986 1
Wydawanie dokumentów
dotyczących transportu drogowego
627495-484 3
FAX 627495-483
627495-489
Starostwo Powiatowe w Jarocinie, aktualizacja 2019-12-03
WYDZIAŁ/REFERAT/ADRES SYMBOL STANOWISKO NR TELEFONU POKÓJ
Referat Komunikacji i Dróg
(Drogi)
Al. Niepodległości 10-12,
63-200 Jarocin
Główny Specjalista
ds. Drogownictwa
Biuro Dróg Powiatowych
627407-956 4
Biuro Referatu 627407956 4
Referat
Budownictwa
i Ochrony Środowiska
Al. Niepodległości 10-12,
63-200 Jarocin
A-BS
Kierownik Referatu Budownictwa
i Ochrony Środowiska 627407-938 14
Główny Specjalista ds. Ochrony
Środowiska 627407-939 12
Biuro Referatu Budownictwa
i Ochrony Środowiska
627407-940 11
627407-941 13
Referat Zamówień Publicznych
i Inwestycji
Al. Niepodległości 10-12,
63-200 Jarocin
Główny Specjalista ds.
pozyskiwania funduszy
zewnętrznych
627407-958 9
A-ZPI
Biuro Referatu 627407-959 9
Biuro Referatu 627407-958 9
WYDZIAŁ GEODEZJI
I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Kościuszki 10,
63-200 Jarocin
GGN
Naczelnik Wydziału
Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
627407-964 6
GP Geodeta Powiatowy 627407-964 108
Biuro Obsługi Klienta
Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
Biuro Obsługi Klienta 627471-980 107
Referat Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami
ul. Kościuszki 10,
63-200 Jarocin
KGN
Kierownik
Referatu Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami
627407-965 101
Biuro Referatu
627471-981
101 627407-966
627407-967 104
627407-968
Główny specjalista ds. Gospodarki
Nieruchomościami 627407-960 103
Biuro Referatu
627407-961
627407-962 102
627407-963
Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
ul. Kościuszki 10,
63-200 Jarocin
GGNODGK
Kierownik
Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
627407-971 1
Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
627407-969
1-5 627407-970
627407-972

Źródło: www.powiat-jarocinski.pl

Log in