Jak przekazać 1% podatku w powiecie wolsztyńskim?

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego działających w powiecie wolsztyńskim?

Co roku podatnik może przekazać 1% odprowadzanego podatku na rzecz wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Trzeba przy tym pamiętać, że przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci nic. Rozdysponowuje on tylko kwotą, która i tak miałaby zostać przekazana na rzecz Skarbu Państwa. Warto więc z tej opcji skorzystać, zwłaszcza, że nie jest to zbyt skomplikowane. Wcześniej dobrze jest jednak zapoznać się nieco bliżej z tematem.

Kto może przekazać 1% swojego podatku?

Prawo do przekazania 1% swojego podatku mają wszyscy podatnicy, którzy w danym roku rozliczają dochody podlegające opodatkowaniu. Kwestia ta dotyczy więc osób rozliczających się:

  • przez skalę podatkową i to niezależnie od źródła (umowa o pracę, umowa zlecenie, prawa autorskie itd.), a więc za pomocą standardowego PIT-u rocznego z opodatkowaniem 18 i 32%,
  • podatkiem liniowym,
  • ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych,
  • rozliczających przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT (prawa majątkowe, kapitały pieniężne, zbycie nieruchomości).

Jak można przekazać 1% swojego podatku?

Wypełniając deklarację podatkową należy we wskazane pole wpisać numer KRS organizacji OPP, na której rzecz ma zostać przekazany 1% podatku, a także wysokość przekazywanej kwoty, ale nie więcej niż 1% podatku (najlepiej zaokrąglając w dół). Ogromne znaczenie ma przede wszystkim podanie prawidłowych danych organizacji. Błąd w numerze KRS niestety skutkuje tym, że pieniądze trafiają do Skarbu Państwa. Korekta zeznania podatkowego nie jest możliwa.

Co ciekawe, podatnik w deklaracji rocznej może zaznaczyć, że chce swoje dane przekazać obdarowanej przez siebie organizacji. Wówczas powinien zakreślić odpowiednie pole, przez które upoważnia organy skarbowe do przekazania stosownej informacji o darczyńcy. W takiej sytuacji do OPP trafiają jego dane osobowe (imię, nazwisko, adres), wysokość przekazanej kwoty i jej przeznaczenie (cel szczegółowy). Organizacja może je wykorzystać do wystosowania specjalnego podziękowania dla podatnika.

Na jakie OPP można przekazać 1% podatku?

Lista organizacji z powiatu wolsztyńskiego, które są uprawnione do otrzymywania 1% podatku znajduje się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jest ona umieszczana co roku nie później niż 15 grudnia danego roku podatkowego. Wszystkie OPP są zobowiązane do dnia 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym podać naczelnikowi właściwego US numer bankowy do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wszystkie środki przekazane organizacji z 1% podatku muszą być wykorzystane tylko i wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Na terenie powiatu wolsztyńskiego funkcjonuje wiele różnych organizacji na rzecz, których przekazać można 1% swojego podatku. Wiele z nich np. Ogólnospołeczna Fundacja Dla Dzieci Bezdomnych „Betlejemka” działa na rzecz najmłodszych. Swój podatek można w części przekazać także Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie czy Klubowi Sportowemu „Grom”. Możliwości jest sporo.

Konkretny cel przekazania OPP

Każdy podatnik w swojej deklaracji może także wskazać szczegółowy cel, na który przekaże 1% podatku. Warto jednak pamiętać, że dla organizacji jest to jedynie informacja i nie musi się ona rozliczać z realizacji tego zadania. Celem może być ratowanie życia czy zdrowia wybranej osoby, wsparcie konkretnej placówki itd. W tym przypadku OPP otrzymuje informację na jaki cel powinna uzyskane pieniądze przeznaczyć. Do wpisywania takich danych służą rubryki poz. 132-134 w PIT- 28, poz. 308 – 310 w PIT-36, poz. 108 – 110 w PIT-36L, poz. 127 – 129 w PIT-37, oraz poz. 61 – 63 w PIT-38.

Jedną z osób z powiatu wolsztyńskiego, na które przekazać można 1% swojego podatku jest malutki Franek Piskorz. Chłopiec urodził się w roku 2014 w zaledwie 30. tygodniu ciąży bliźniaczej. Cierpi na mózgowe porażenie dziecięce i padaczkę lekooporną. Mimo że ma już ponad 3 lata wciąż nie widzi, nie słyszy i nie chodzi. Jedynym ratunkiem dla Franka jest rehabilitacja oraz nowoczesna terapia komórkami macierzystymi. To wszystko jednak wiąże się z ogromnymi kosztami, które przekraczają możliwości rodziców chłopca – Agaty i Olka Piskorzów. Pieniądze na leczenie Franka można przekazywać za pośrednictwem Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” ze Złotowa.

Każdego roku serdecznie proszę o przekazywanie 1% podatku na rehabilitację i leczenie mojego syna. Wszystko to kosztuje sporo, a dofinansowania wszelkiego rodzaju są bardzo niskie, poza tym niekiedy ciężko je w ogóle dostać. Natomiast w przypadku 1% podatku pieniądze są przeznaczone
tylko i wyłącznie na Franka i jego potrzeby. Każdy wydatek jest szczegółowo sprawdzany przez fundację
– zwraca uwagę Agata Piskorz.

1 % swojego podatku można także przekazać na rzecz sióstr Madzi (5,5 roku) i Niny (2,5 roku), które od uroczenia chorują na wrodzony zespół miasteniczny. Dziewczynki nie chodzą, nie oddychają i nie jedzą samodzielnie. Rodzice – Ewa i Mateusz Adamczakowie potrzebują pieniędzy na ich specjalistyczne leczenie i rehabilitację. Opiekę nad siostrami sprawuje Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.

1% podatku to dla nas ratunek. Dzięki temu fundacja opłaca leczenie i rehabilitację Madzi i Niny. Bez tego można byłoby zapomnieć o sprzęcie medycznym i rehabilitacyjnym tak bardzo im potrzebnym – podkreśla Ewa Adamczak, mama sióstr.

Przekaż 1% podatku – to banalnie proste!

W celu przekazania 1% swojego podatku na wybraną organizację czy cel należy jedynie w rozliczeniu PIT wpisać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) danej OPP oraz wysokość przekazywanej na jej rzecz kwoty. Pole to jest dokładnie i czytelnie oznaczone.

Deklarację podatkową można obecnie złożyć przez internet. To spore ułatwienie. Osoby, które nie wiedzą jednak jak prawidłowo wypełnić PIT mogą skorzystać z pomocy dostępnych za darmo programów komputerowych, które krok po kroku wyjaśniają, jak uzupełnić deklarację. W razie potrzeby można także zgłosić się do biura rachunkowego.

Tagged under:

, ,

Log in