XIV Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie odbyła się 28 Października 2015 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego. 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wolsztyn za rok szkolny 2014/2015. 6. Analiza oświadczeń majątkowych. 7. Podjęcie uchwały w…

Więcej

V Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

W środę (04.02.015 r.) odbyła się V Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie. W trakcie sesji została odwołana ze stanowiska, skarbnik Gminy Alina Molicka. Wniosek o odwołanie złożył Burmistrz a poparło go 15 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 3 wstrzymujących się. Na nowego skarbnika powołano Michała Nowaka, którego kandydaturę poparło 19 radnych. Porządek obrad: Otwarcie…

Więcej

IV Sesja Rady Miejskiej W Wolsztynie

W poniedziałek 29 grudnia odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej W Wolsztynie. Najwięcej emocji wśród radnych wzbudził punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych znajdujących się w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie. Radni zwracali uwagę na wzrost cen jakie proponuje Przedsiębiorstwo…

Więcej

Log in