Wesel się Polsko cała – Irena Pfeiffer Janowi Pawłowi II

„Wesel się Polsko cała – Irena Pfeiffer Janowi Pawłowi II”, to tytuł koncertu, zorganizowanego przez wolsztyński oddział Stowarzyszenia oraz Państwowa Szkołę Muzyczną. Koncert poświęcony był dwom znakomitym postaciom polskiej kultury. Świętemu Janowi Pawłowi II – Honorowemu Obywatelowi Wolsztyna, którego dwudziestolecie przyznania tego tytułu przez ówczesną Radę Miejską przypada wkrótce, oraz Irenie Pfeiffer, krakowskiej kompozytorce. Zapisała się ona w pamięci współczesnych jako dyrygentka chóralna, pedagog, oraz organizatorka życia muzycznego. Od 2011roku jest patronką Szkoły. Obie te postacie, które w październiku, każdego roku wspomina się w sposób szczególny – obchody „Dnia Papieskiego” oraz „Dnia Patronki Szkoły”, łączył ogromny potencjał twórczy.
Osoba Jana Pawła II inspirowała i wciąż inspiruje wielu twórców kultury i sztuki na całym świecie. Fascynacji tej poddał się także świat muzyki. W ciągu dwudziestu sześciu lat pontyfikatu Jana Pawła II, powstało około 400 utworów muzycznych o zróżnicowanej doniosłości, formie i środkach wykonawczych. Szczególnie bogata jest twórczość kompozytorów polskich. Jedną z nich była właśnie Irena Pfeiffer, autorka wielu utworów, opartych m. in. na tekstach Papieża. Jak sama wspominała, tą pracą „pragnęła upowszechnić i utrwalić w pamięci wiernych, wspaniałe i głębokie myśli Ojca świętego, a zarazem oddać najgłębszy hołd wielkiemu Polakowi, który ukochał wszystkich ludzi, swoją ojczyznę, i tak gorąco pragnął zbliżyć cały świat do Boga…”
Pasją Ireny Pfeiffer było pisanie muzyki do utworów poetyckich Karola Wojtyły. Wynikało to m. in. z wielkiej miłości do Papieża, który zawsze ją pamiętał, cenił i w sposób szczególny wyróżniał, zapraszając ją do Watykanu.
Koncert, poświęcony bliskim relacjom tych dwóch wspaniałych, twórczych postaci, był kompilacją narracyjno – muzyczno – recytatorsko – medialną. I tak np. pieśni „Wesel się Polsko cała”, do tekstu Marka Skwarnickego – znanego krakowskiego pisarza, poety i dziennikarza i muzyką Ireny Pfeiffer, napisane na jubileusz 9oo – lecia śmierci św. Stanisława bpa, oraz „Pieśń do Matki Bożej Fatimskiej” z jej tekstem i muzyką, jako podziękowanie Matce Bożej za ocalenie Ojca świętego, wykonał chór uczniów Szkoły Muzycznej. Recytacje wierszy Karola Wojtyły, modlitwę „Matko pięknej miłości” oraz fragmenty listów Ojca świętego do kompozytorki, zaprezentowała młodzież z grupy teatralnej miejscowego Liceum Ogólnokształcącego.
Koncert, który miał miejsce w auli Państwowej Szkoły Muzycznej, zgromadził dość liczne grono uczestników; członków Stowarzyszenia, przedstawicieli samorządu obu szczebli, duchowieństwa, sióstr zakonnych, uczniów Szkoły i ich rodziców.

txt/Włodzimierz Chrzanowski
Zdjęcia/ Archiwum szkoły.

Tagged under:

, ,

Log in