Podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę obiektów SPZOZ Wolsztyn

W dniu 05 września 2016 r. dyrektor SPZOZ w Wolsztynie Tadeusz Tofel podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji I etapu inwestycji pod nazwą: przebudowa i rozbudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w celu dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać…

Więcej

Gorączka przedświątecznych zakupów

View image | gettyimages.com Zawsze przed świętami, kiedy wzmaga się z każdym dniem poprzedzającym je „gorączka zakupów”, oraz kiedy widzę wyjeżdżające z naszych marketów wózki pełne jedzenia i picia, zadaję sobie pytanie – ile można w te święta zjeść i wypić? Dziś już nawet w kościołach, słychać apele o opanowanie i rozsądek w tym względzie,…

Więcej

Wolsztyński ogród botaniczny – czy to tylko „idea fixe”?

Ilekroć przechodzę obok tzw.” łąk”, zastanawiam się, dlaczego odstąpiono od opracowanej kiedyś, ciekawej koncepcji zagospodarowania tego terenu, który co tu dużo mówić – pomimo pewnego kiedyś uporządkowania, wygląda znów fatalnie. A przecież… mogłoby tam powstać na przykład plenerowe Centrum Edukacji Ekologicznej, stanowiąc zaplecze i bazę dydaktyczną, swoiste laboratorium nie tylko dla szkół (lekcje biologii, zoologii,…

Więcej

Wspomnienie „Dnia Zwycięstwa ?”

Wolsztyn – jakim go widzę Jesteśmy w przededniu wspomnienia „Dnia Zwycięstwa”, niezależnie od tego jaką datę przyjmiemy – 8 (na Zachodzie) czy 9 (na Wschodzie) maja. Świadomie unikam słowa „obchodów” a używam jedynie wspomnienia, bowiem to, co dla jednych było zwycięstwem, dla innych było początkiem nowej okupacji. Na pewno łączymy te daty z oficjalnym zakończeniem…

Więcej

Niewiedza czy może próba fałszowania?

Wolsztyn, jakim go widzę. Ilekroć jadę czy idę „do miasta” od ulicy Fabrycznej tak zwanym skrótem, rzuca mi się w oczy na jednym z odnowionych parowozów napis – hasło: „Niech żyje kongres klasy jedności robotniczej”. Po co to hasło – pytam, a jeśli ono już jest, to dlaczego w takim brzmieniu, skoro historycznie rzecz ujmując…

Więcej

Log in