„Adopcja na odległość” w grodziskim LO


Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Wielkopolskim, przystąpili do projektu „Adopcja na odległość”. Celem akcji jest podjęcie opieki nad wybranym dzieckiem w Afryce. W przedsięwzięciu pomaga Ojciec Maciej, który pochodzi z Grodziska Wielkopolskiego. Młodzież z klasy II b, pokryła całkowity koszt adopcji jednego dziecka z Tanzanii.
Mimo, że edukacja w Tanzanii jest bezpłatna i obowiązkowa, wiele dzieci nie uczęszcza do szkoły. Problem dotyczy szczególnie sierot, a adopcja dziecka na odległość daje szansę na zdobycie wykształcenia.

Czas trwania adopcji to 3 lata i wynosi równowartość 60 euro rocznie. W ten sposób dzieci mają zapewnione:
– jeden posiłek dziennie
– mundurek przedszkolny
– obuwie
– wycieczki i inne atrakcje

Dzięki edukacji przedszkolnej większa ilość dzieci w przyszłości systematycznie uczęszcza do szkoły i zdobywa wykształcenie.
Akcja trwa cały czas i młodzież zachęca inne osoby do wzięcia udziału w tym szlachetnym przedsięwzięciu.

Źródło: LO Grodzisk Wlkp

Log in