Grodzisk Wlkp – Rozbudowa i modernizacja budynku SPZOZ

W środę, 22 października 2014r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”. W wyniku przetargu nieograniczonego, wyłoniono wykonawcę zadania, którym będzie firma PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp. k. z Rudek. Z ramienia spółki umowę podpisali prezes i wiceprezes Zarządu Paweł Wegner oraz Bartosz Golis, natomiast Powiat Grodziski reprezentowali starosta grodziski Mariusz Zgaiński i wicestarosta Antoni Kłak, przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Ewy Smoczyńskiej.
Podczas podpisania umowy, obecni także byli: dyrektor SP ZOZ Barbara Rożyńska – Szumska wraz z zastępcą Mirosławem Drzewieckim, członek Zarządu Powiatu Sławomir Górny, przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego Ryszard Balcerek, Sekretarz powiatu Tomasz Dolata, pracownicy Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego oraz koordynator inspektorów nadzoru Jan Kielar. Starosta złożył podziękowania wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie spraw związanych z inwestycją, w tym także przewodniczącemu Rady i wicestaroście; z kolei podziękowania władzom Powiatu złożyła dyrektor SP ZOZ.
[wp_ad_camp_1]
Kwota kontraktu wynosi 12 492 495,00 zł brutto, a w ramach zawartej umowy, wykonawca jest zobowiązany wykonać następujące zadania:
– likwidacja istniejącej stacji transformatorowej i pobudowanie w nowej lokalizacji stacji transformatorowej kontenerowej, likwidacja istniejącego i pobudowanie budynku agregatu prądotwórczego w nowej lokalizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,
– rozbiórka budynków: apteki szpitalnej, prosektorium i chłodni po uzyskaniu przez wykonawcę niezbędnych pozwoleń (prawomocnych decyzji administracyjnych),
– usunięcie drzew i przygotowanie terenu pod budowę nowego skrzydła, wraz z ogrodzeniem
i zabezpieczeniem terenu po uzyskaniu przez wykonawcę niezbędnych pozwoleń (prawomocnych decyzji administracyjnych),
– sporządzenie pełnobranżowego projektu budowlanego oraz sporządzenie pełnobranżowego projektu wykonawczego dotyczącego realizowanego zadania. Wykonywane prace projektowe obejmować mają sporządzenie pełnobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę z zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz sporządzenie pełnobranżowego projektu wykonawczego, sporządzenie opracowań dodatkowych, niezbędnych do realizacji zadania będącego przedmiotem umowy. Pełnienie na etapie realizacji robót budowlanych nadzoru autorskiego.
– wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejących pomieszczeń Bloku Operacyjnego
i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz budowa nowego skrzydła Szpitala z Zespołem Poradni, Oddziałem Internistyczno – Kardiologicznym oraz Oddziałem Ginekologiczno – Położniczym, Oddziałem Noworodkowym i Blokiem Porodowym Szpitala w Grodzisku Wielkopolskim, wykonanie robót budowlano – montażowo – instalacyjnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Projekt budowlany i wykonawczy wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę wykonany ma być do 31.03.2015r.
Rozbiórka i pobudowanie w nowej lokalizacji nowej stacji transformatorowej i budynku agregatu prądotwórczego zrealizowane mają zostać do 31.03.2015r.
Wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zrealizowane ma zostać do dnia 30.06.2016r.
Środki na sfinansowanie inwestycji pochodzą z kredytu długoterminowego, którego w wysokości 8 000 000,00 zł udzieli Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim, wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa z bankiem podpisana została w dniu 14 lipca 2014 roku. W roku 2016r. Powiat Grodziski planuje zaciągnięcie dodatkowego kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu Powiatu Grodziskiego.
Nadzór inwestorski nad inwestycją pełnić będą inspektorzy nadzoru w zakresie następujących specjalności: konstrukcyjno – budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; drogowej. Inspektorów nadzoru zapewni firma: Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego, z którą umowy podpisano w dniach 18 lipca i 4 sierpnia br. w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych.
Starostwo Grodzisk Wielkopolski

[wp_ad_camp_1]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zBLOGowani.pl

Log in