Grodzisk Wlkp – Wieczór Ekologiczny

W piątek, 24 października odbył się tradycyjny Wieczór Ekologiczny. Doroczne spotkanie ma na celu podsumowanie działań proekologicznych w ramach programu Czysta i Zielona Gmina Grodzisk Wielkopolski przy wsparciu dzieci i młodzieży szkolnej oraz organizacji i instytucji.
„Nie proś świata by się zmienił, to Ty zmień się pierwszy” – tymi słowami rozpoczęło się tegoroczne spotkanie, które odbyło się w Centrum Kultury RONDO. Przybyłych gości powitał Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański.
Przebieg realizacji programu „Czysta i Zielona gmina Grodzisk Wielkopolski” w roku 2014 przedstawiła Zastępca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Honorata Kozłowska. W ramach programu, każdego roku odbywają się festyny, konkursy, nasadzenia drzew, spotkania których celem jest uwrażliwienie wszystkich mieszkańców, jak ważne jest dbanie o środowisko i co możemy dla niego zrobić.

Tradycją wieczoru ekologicznego są programy artystyczne, przygotowywane przez dzieci i młodzież szkolną. Jako pierwsze, w programie „Przygoda Ekoludka w lesie”, zaprezentowały się dzieci z Przedszkola Gminnego. Program pod tytułem „Alarm dla Planety” zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół w Ptaszkowie.
Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań tym wszystkim, którzy wspierają akcje proekologiczne Gminy Grodzisk Wielkopolski. W tym roku byli to: Klub EKOSŁOWAK działający przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodzisku Wielkopolskim, Klub SALAMANDRA działający przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wielkopolskim, dyrektorzy placówek oświatowych, Nadleśnictwo Grodzisk, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Ogrodnicze Łukasz Labrzycki, OGRODNICTWO Krzysztof Chełmiński.
Podczas spotkania, nagrodzono także laureatów konkursów ekologicznych, przeprowadzonych przez Gminę.
W konkursie na ekologiczną zakładkę do książki I miejsce zajął Stanisław Borowski z klasy II Szkoły Podstawowej w Kąkolewie, II miejsce zajął Dawid Adamczewski z klasy I Szkoły Podstawowej ZS w Ptaszkowie, III miejsce komisja przyznała Patrycji Dalaszyńskiej z klasy II Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim.
Wyróżnienia przyznano: Robertowi Kaczmarkowi z klasy II Szkoły Podstawowej w Słocinie, Wiktorii Mańkowskiej z klasy I Szkoły Podstawowej w Grąblewie, Wiktorowi Hamrolowi z klasy I H oraz Emilii Stefańskiej z klasy III A Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim, Amelii Mieńko z klasy I Szkoły Podstawowej ZS w Ptaszkowie i Małgorzacie Sternal z klasy III Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim.
W konkursie na hasło promujące potrzebę segregacji śmieci I miejsce zajął Nikodem Matuszewski z klas IV Szkoły Podstawowej nr 4, Miejsce II zdobyła Monika Cenajek z Klasy V Zespołu Szkół w Ptaszkowie. III miejsce komisja przyznała Julii Mądrej uczennicy klasy IV b Szkoły Podstawowej w Kąkolewie.
Wyróżnienia w tym konkursie otrzymali: Zuzanna Dymna z klasy IV Zespołu Szkół w Ptaszkowie, Julia Barska z klasy VI Szkoły Podstawowej w Grąblewie, Marcel Maciejewski z klasy VI C Szkoły Podstawowej nr 1, Martyna Kubicka i Kaja Palicka z klasy V Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim.
UM Grodzisk Wlkp

 
Google has deprecated the Picasa API. Please consider switching over to Google Photos

Log in