Relacja wideo z VIII Sesji Rady Powiatu Wolsztyńskiego

Relacja wideo z VIII Sesji Rady Powiatu Wolsztyńskiego, która odbyła się 19 maja 2015 roku.
Ciekawa dyskusja na temat wolsztyńskiego szpitala wywiązała się po sprawozdaniu z działalności Zarządu Powiatu. Zapraszamy do oglądania!

[wp_ad_camp_1]

Porządek obrad
VIII sesji 5 kadencji Rady Powiatu Wolsztyńskiego

I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.Przyjęcie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Wolsztynie za rok 2014.
VI. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym,
z uwzględnieniem informacji o stanie zaawansowania prac związanych
z dostosowaniem SP ZOZ do wymogów określonych prawem
.
VII. Sprawozdanie Starosty z działalności w okresie międzysesyjnym.
VIII. Sprawozdanie Wicestarosty z działalności w okresie międzysesyjnym.
IX. Sprawozdania poszczególnych Komisji Rady Powiatu z działalności w okresie
międzysesyjnym.
X. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
2. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Wolsztyńskiego.
3. wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających
napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach gminy Przemęt, gminy Siedlec
i gminy Wolsztyn oraz rzece Obrze.
4. zmiany uchwały Nr V/30/2003 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 21 lutego
2003r. w sprawie przystąpienia Powiatu Wolsztyńskiego do Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkopolski.
5. przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego.
6. wyboru członka Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego.
7. zmiany uchwały Nr II/7/2014 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 16 grudnia
2014r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu.
8. zmiany uchwały Nr II/6/2014 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 16 grudnia
2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
XI. Odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania radnych.
XII. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
XIII. Zamknięcie obrad.

[wp_ad_camp_1]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zBLOGowani.pl

Log in