Spotkanie Noworoczne Burmistrza Kargowej


W Gminnym Centrum Kultury w Kargowej (16.02.2015 r.) odbyło się Spotkanie Noworoczne Burmistrza Kargowej Jerzego Fabisia z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych.

Tradycyjnie w czasie spotkania burmistrz przedstawił bilans otwarcia wraz z budżetem m.in. strukturę dochodów i wydatków budżetu Gminy Kargowa na rok 2015, stan zadłużenia w poszczególnych latach, zestawienie wybranych wydatków za lata 2011-2014 oraz zadania inwestycyjne w roku 2015.
W trakcie przemówienia nie zabrakło podziękowań i życzeń.

Na spotkanie noworoczne Jerzego Fabisia przybyło wielu gości m.in: Czesław Fiedorowicz Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Dariusz Wróblewski Starosta Powiatu Zielonogórskiego, Natalia Pawlak Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie, Grzegorz Doszel Wójt Bojadeł, Bernard Radny Burmistrz Babimostu, Izabella Staszak Wójt Trzebiechowa. Na spotkanie przybyli także: Jakub Żurowski Dyrektor Nestle Polska S.A. Oddział w Kargowej, Artur Malec Prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Dariusz Frejman Prezes Zarządu Radia Zachód, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, sołtysi oraz lokalni przedsiębiorcy m.in. Jarosław i Tadeusz Brychcy, Marek Maciejewski, Henryk Tomys, Jerzy Tomaszewski, Ewa i Ryszard Kulus, Leszek Kreft, Alicja Szułcik.

Nieodzownym elementem takich spotkań jest koncert, którego w tym roku dało Trio Taklamakan.

 
Google has deprecated the Picasa API. Please consider switching over to Google Photos

Źródło: UM Kargowa

Log in