Projekt ochrony i rekultywacji Jeziora Wolsztyńskiego

W środę (28.12.2016 r.) w Wolsztyńskim Domu Kultury odbyło się otwarte spotkanie podsumowujące realizację projektu pn.: „Badania fizyko-chemiczne wody i osadów dennych oraz pomiary hydrologiczne Jeziora Wolsztyńskiego i jego zlewni wraz z projektem ochrony i rekultywacji zbiornika w celu zachowania potencjału rekreacyjnego i przyrodniczego” . Dokument powstał w wyniku realizacji pracy badawczej prowadzonej pod kierunkiem…

Więcej

Log in