Projekt ochrony i rekultywacji Jeziora Wolsztyńskiego

W środę (28.12.2016 r.) w Wolsztyńskim Domu Kultury odbyło się otwarte spotkanie podsumowujące realizację projektu pn.: „Badania fizyko-chemiczne wody i osadów dennych oraz pomiary hydrologiczne Jeziora Wolsztyńskiego i jego zlewni wraz z projektem ochrony i rekultywacji zbiornika w celu zachowania potencjału rekreacyjnego i przyrodniczego” . Dokument powstał w wyniku realizacji pracy badawczej prowadzonej pod kierunkiem dr hab. inż. Julity Dunalskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, we współpracy z zespołem roboczym do spraw opracowania strategii działania w kierunku poprawy wód powierzchniowych w zlewni rzeki Dojcy oraz zainteresowanymi przedstawicielami gmin i powiatów.
Po prezentacji opracowania odbyła się dyskusja. Zapraszamy do oglądania relacji wideo.

Część pierwsza – prezentacja projektu:


Część druga – dyskusja

Log in