W Wolsztynie odbyła się debata „Polacy poza Polską”

Wolsztyński Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Starostwo Powiatowe oraz Parafia Farna w Wolsztynie, zorganizowali debatę ph. „Polacy poza Polską”. Debata skierowana była do uczniów, rad rodziców, nauczycielskich związków zawodowych, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Wyższe Seminarium Duchowne w Obrze, samorządowe jednostki organizacyjne działające na rzecz rodziny, Urząd Pracy, rodzice dzieci przebywających za granicą i dziadkowie „wychowujący” wnuki oraz osób zainteresowanych poruszanymi w trakcie debaty problemami.

W trakcie spotkania swoje prelekcje przedstawili:

Jacek Kurzępa – Czy można zatrzymać emigrację młodych ? (przyczyny i skutki emigracji, rola państwa, samorządów, Kościoła w jej ograniczeniu)


[wp_ad_camp_1]

Małgorzata Witkowska – Emigracja a rodzina (małżeństwa na odległość, „eurosieroctwo” jako problem społeczny i moralny, itp.)

ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TCh – Życie religijne polskiej emigracji ( specyfika duszpasterstwa emigracyjnego, emigracja sprawdzianem wiary – dylematy emigranta, itp.)

[wp_ad_camp_1]

Jacek Stróżyński – Model małżeństwa i rodziny w środowisku polonijnym w Niemczech i Wielkiej Brytanii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zBLOGowani.pl

Log in