Wola Jabłońska – Międzynarodowy Festiwal Historyczny
Od 2012 roku w miejscowości Wola Jabłońska na terenie tworzącego się parku edukacyjnego „Uroczysko Wołkołatka” organizowany jest festiwal historyczny noszący nazwę „ W świecie wojów, baśni i legendy słowiańskiej”. Tegoroczna edycja festiwalu odbywała się w dniach 10-11 maja(2014 r.). Festiwal jest imprezą nawiązującą do okresu wczesnego średniowiecza i stanowi jedyną tego typu atrakcję w regionie. Istotnym celem imprezy jest popularyzacja szeroko rozumianej wiedzy historycznej oraz archeologii eksperymentalnej. Nasze credo to tworzenie festiwalu z przesłaniem „festiwal inny niż wszystkie”. Cechuje go wyjątkowa atmosfera, która w połączeniu z pięknem regionalnego krajobrazu jest najlepszą gwarancją dobrej zabawy i edukacji. Impreza ma charakter międzynarodowy i cieszy się dużym uznaniem publiczności. W pierwszej edycji udział wzięło ponad stu wykonawców z Polski, Niemiec, Czech i Węgier. W trakcie dnia festiwalu odbywały się koncerty muzyki średniowiecznej, bitwy i pokazy pojedynków oraz gry i zabawy dla publiczności.
JANTAR Drużyna Wojów Piastowskich

Log in