Wolsztyn – I Wielkopolska Konferencja Diabetologiczna


I Wielkopolska Konferencja Diabetologiczna odbyła się w ramach projektu Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej „Teraźniejszość i przyszłość edukacji diabetologicznej”. Organizatorami byli Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Roberta Kocha w Wolsztynie, Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej.

Komitet naukowy konferencji:
Przewodnicząca: mgr Beata Stepanow – Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej
– prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Diabetologii
– mgr Anna Bossy – Pielęgniarka Naczelna SPZOZ w Wolsztynie
– dr n. med. Monika Pliszka – Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii Warszawski
Uniwersytet Medyczny
– mgr Maria Budnik – Szymoniuk – Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Collegium
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu
– mgr Monika Przybyłek – Oddział Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Katedra i Klinika
Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego
w Poznaniu
– mgr Marta Leśnik – Miedziowe Centrum Zdrowia S. A., Lubin
– mgr Anna Polit – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
– Renata Urbanek – NZOZ „Judyta”, Skierniewice

Komitet organizacyjny konferencji:
Przewodnicząca: Anna Bossy – Pielęgniarka Naczelna SPZOZ w Wolsztynie
Beata Stepanow, Marta Leśnik, Monika Pliszka, Anna Polit, Renata Urbanek, Zespół ds.
pielęgniarstwa diabetologicznego SPZOZ w Wolsztynie: Aldona Gierak, ElŜbieta Lorenc,
ElŜbieta Urban, Małgorzata Pacześna, Elzbieta Radna, Mirosława Berus, Jolanta
Hemmerling, Iwona Zając, Sylwia Bojszczak, Lucyna Dąbrowska, Krystyna Matysik, Iwona
Waligóra, Magdalena Matz Goerlich, Emilia Szymańska, Kinga Napierała, Katarzyna
Matysiak, Sylwia Poniedziałek, Beata Łojek, Sylwia Swojak, Joanna Lewkowicz, Joanna
Woźna, Renata Piskorz, Mateusz Gnalicki.

Log in