XI Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

W poniedziałek (03.08.2015 r.) odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2015-2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wspólnie z Województwem Wielkopolskim, Powiatem Wolsztyńskim oraz PKP Cargo S.A. instytucji kultury pod nazwą Parowozownia Wolsztyn.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
10. Zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

Źróło: UM Wolsztyn

Tagged under:

, , ,

Log in