Zasłużeni dla Powiatu Wolsztyńskiego

Wręczenie odznaczeń w czasie Spotkania Noworocznego Starosty Wolsztyńskiego. Spotkanie odbyło się 21 stycznia w Hali Sportowej 'Świtezianka”.

Tytuły Zasłużony dla Powiatu Wolsztyńskiego otrzymali:
Tadeusz Gajska – poza pracą zawodową i nauką już od 1947 roku pracował honorowo na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, w której domu od przed wojny mieszkał. Znając dobrze problemy tej spółdzielczości znacząco przyczynił się do połączenia dwóch wolsztyńskich spółdzielni mieszkaniowych. W czerwcu 1964 roku połączone spółdzielnie mieszkaniowe przyjęły nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zjednoczenie” w Wolsztynie i Pan Tadeusz Gajska został pierwszym prezesem jej zarządu.
Na podkreślenie zasługuje wzajemnie życzliwy stosunek Władzi i członków Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, którego od 1959 roku był członkiem i działaczem.
Od 16 lutego 1972 roku do 31 maja 1976 roku pracował na stanowisku dyrektora do spraw ekonomicznych w Komunalnym Przedsiębiorstwie Budowlanym w Wolsztynie.
W kadencji 1954- 1957 radny Rady Narodowej w Wolsztynie i następnie w kolejnych trzech kadencjach w latach 1965-1977, był radnym i członkiem różnych komisji.
Pierwszy w Wolsztynie przewodniczący Zarządu PTTK. Członek chórów: poczynając od kościelnego w 1945 roku poprzez nauczycielski, a później regionalny. Członek męskiego kwartetu wokalnego „Ertana”, a później kwintetu, który istniał od 1957.

Ryszard Zieliński – Pan Ryszard Zieliński jest emerytowanym lekarzem medycyny ze specjalizacją II stopnia.
Od 1975 roku pracował w wolsztyńskim szpitalu na stanowisku ordynatora. Znakomity chirurg ; wykształcił grono lekarzy, którzy rozpoczynali pracę w szpitalu.
Położył duże zasługi w organizacji oddziału chirurgii, w zakupie nowoczesnego sprzętu i wyposażenia pomieszczeń szpitalnych.
W 1996 roku przeszedł na emeryturę, ale nadal czynny zawodowo. Pracuje jako lekarz rodzinny i konsultant na oddziale chirurgii.
Przez kilka lat pełni funkcję Przewodniczącego Powiatowej Komisji lekarskiej ds. kwalifikacji wojskowej ( dawniej poboru wojskowego). Cieszy się autorytetem w środowisku lekarskim. Ceniony za dużą wiedzę i fachowość.

Szczepan Augustyniak – Wieloletni pracownik wolsztyńskiej służby zdrowia – lekarz anestezjolog. Wprowadził jako pierwszy na salę operacyjną szpitala w Wolsztynie nowoczesny sposób znieczulenia, rezygnując z narkozy eterowej – uciążliwej dla pacjenta. Członek Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia ; otrzymał Srebrną Odznakę tegoż Związku oraz Medal „Za Zasługi dla Województwa Zielonogórskiego”. Działacz społeczny i samorządowy. W latach 2002 – 2006 radny Rady Miejskiej w Wolsztynie. Pierwszy radny z ramienia Platformy Obywatelskiej. Doświadczenie zawodowe i wiedze z dziedziny ochrony zdrowia i spraw społecznych przeniósł do aktywnej pracy w Komisjach Rady Miejskiej : Komisja Mieszkaniowa ; Komisja Porządku publicznego, bezpieczeństwa, zdrowia i spraw społecznych ; Komisja Rewizyjna.

Włodzimierz Chrzanowski – jest wieloletnim Przewodniczącym Oddziałem Terenowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Wolsztynie i członkiem Rady Okręgu tego stowarzyszenia w Poznaniu. Należy do poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich. Pan Włodzimierz Chrzanowski organizuje wiele spotkań debat o charakterze patriotycznym, kulturalnym i literackim.
Był inicjatorem uczczenia ofiar II wojny światowej z terenu powiatu wolsztyńskiego. Z jego też inicjatywy plac przed budynkiem byłego Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Poznańskiej w Wolsztynie nazwano skwerem ks. Teodora Lercha założyciela i dyrektora tego Seminarium.
Pan Włodzimierz Chrzanowski potrafi zabiegać o realizację różnych projektów i zadań nie zważając na czas i trudności jakie trzeba pokonać.

Horst Eckert – Przewodniczącemu Zarządu Koła Ziomków Heimatkreis Wollstein w Bad Bevensen.
Horst Eckert nawiązał kontakty z polskimi jednostkami samorządowymi i doprowadził do wielu wspólnych inicjatyw łączących byłych i obecnych, niemieckich i polskich mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego. Od 1990 roku corocznie organizuje przyjazdy do Wolsztyna.
Horst Eckert wydaje trzy razy do roku okólnik docierający do byłych mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego, każdorazowa edycja liczy 950 sztuk, informujący o historii, a także współczesnych wydarzeniach w Powiecie Wolsztyńskim. Członkowie HKW są autorami wielu opracowań historycznych dotyczących Wolsztyna.
Horst Eckert nawiązał i prowadzi kontakt z Powiatem Wolsztyńskim oraz gminami wchodzącymi w jego skład, jak również z Gminą Rakoniewice i Nowy Tomyśl. HKW zorganizowało i przekazało różną pomoc w zakresie socjalnym i komunalnym dla gmin z Powiatu Wolsztyńskiego.

Działania jakie prowadzi HKW rozpoczęto już w 1974 roku. Wtedy to postanowiono, aby jego członkowie dotarli do swych byłych polskich sąsiadów i przekazywali im pomoc materialną. Od 1989 rozpoczęto oficjalne kontakty, którym wielokrotnie towarzyszyły zbierane wśród członków HKW celowe zbiórki pieniężne.
Wszelkie inicjatywy realizowane przez Heimatkreis Wollstein pod przewodnictwem pana Horsta Eckerta są bardzo dobrym przykładem oddolnego zacieśniania więzi między obywatelami Polski i Niemiec.
Działalność Horsta Eckerta została wielokrotnie dostrzeżona i bardzo wysoko oceniona przez najwyższe władze państwowe Republiki Federalnej Niemiec. Prezes HKW, Horst Eckert, za działalność na rzecz pojednania polsko – niemieckiego i umacniania współpracy został odznaczony jednymi z najwyższych odznaczeń państwowych w Republice Federalnej Niemiec przyznanych mu przez dwóch Prezydentów.
Ponadto w 2004 roku Horst Eckert został uhonorowany Nagrodą Kulturalną Powiatu Uelzen.

Czesław Kotlarski – Pan Kotlarski przepracował 12 lat w Radzie Sołeckiej w Starym Widzimiu. Przez trzy kadencje pełnił funkcje radnego Rady Miejskiej w Wolsztynie (w tym wiceprzewodniczącego. W latach 1948 – 1950 zorganizował powstanie czytelni i biblioteki w Starym Widzimiu, umożliwiającej młodzieży miejsce spotkań i doskonalenia talentów recytatorskich.

Józef Pauch w 1967 roku wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi startując w drużynie młodzieżowej a później w bojowej. Aktywnie uczestniczył w szkoleniu P.Poż. Brał udział przez 20 lat w różnych zawodach sportowo-pożarniczych, na szczeblu gminy, powiatu i rejonu. W roku 2001 zostaje wybrany jako członek Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wolsztynie. W 2006 roku zostaje wybrany na członka Prezydium Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wolsztynie, funkcję tą pełni do chwili obecnej. Z jego inicjatywy w 2000 roku wyremontowano zniszczoną zabytkową sikawkę konną, a drużyna trenowana przez druha Józefa Paucha zajęła I miejsce w Krajowych Zawodach Sikawek Konnych w Cichowie. W 2008 roku z jego inicjatywy w czynie społecznym z starych magazynów zostaje zorganizowana świetlica strażacka, która służy Zarządowi Straży, młodzieży i Radzie Sołeckiej Podczas swej działalności społecznej Pan Józef Pauch otrzymał wiele odznak i odznaczeń: Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa, Złoty Krzyż Zasługi w 1988 r. oraz Złoty Znak Związku w 2012 r. Pan Józef Pauch to ceniony działacz, zarówno w gminie jak i powiecie cieszący się dużym autorytetem.

Wojewódzki Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Nadodrze” Powodowo. Prowadzi działalność sportową w zakresie lekkiej atletyki i biegów przełajowych, szkoląc młodzież z terenu powiatu wolsztyńskiego i uczniów ZSRiT w Powodowie. W okresie od 1989 roku zawodnicy klubu zdobywali ponad 100 medali zawodów rangi Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec). Od momentu wprowadzenia powiatów klub zdobył ponad 2000 punktów w Ministerialnym Współzawodnictwie w Sporcie Dzieci i Młodzieży. Największe sukcesy od roku 1999 to: Drużynowo – dwukrotny awans do I ligi. Drużynowe zwycięstwo w Mistrzostwach Polski Juniorów i awans do Pucharu Europy w biegach na przełaj (2012 rok). Indywidualnie: Mistrzostwo Polski Młodzieżowców w pchnięciu kulą Sylwii Krzemień (2000 rok – późniejszej Mistrzyni Świata w Sumo), sześć tytułów Mistrzyni Polski w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą Agnieszki Jarmużek w kategoriach junior młodszy, junior i młodzieżowiec oraz IV miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów w Tampere (2002). Następnie dwa złote medale Szymona Krawczyka na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w biegu na 800m (Aktualnie halowy Mistrz Polski na 1500m – reprezentować będzie Polskę na Halowych Mistrzostwach Europy). Dwa złote medale Patrycji Marciniak w 7-boju kobiet na młodzieżowych Mistrzostwach Polski w latach 2004-2005. W ostatnich latach po tytuł Mistrza Polski sięgali Dawid Konieczek na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 2010 roku w biegu na 2000m z przeszkodami i w biegu przełajowym w Szczecinie w 2012 roku (Aktualnie jest stypendystą sportowym amerykańskiej uczelni w Harding). Złoty medal w 2011 roku zdobyła też Alicja Konieczek w biegu na 2000m z przeszkodami, reprezentowała też Polskę na Mistrzostwach Świata Juniorów w Lille (Francja). W 2012 roku klub został sklasyfikowany na VI miejscu w Polsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Białymstoku. W klubie pracę z młodzieżą prowadzą: z juniorami i młodzieżowcami Mirosław Polak i Artur Walczak, natomiast z młodzikami Krystyna Zwirn i Robert Wilk.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Historia wolsztyńskiej straży pożarnej rozpoczyna się w 1863 roku, kiedy to członkowie Męskiego Towarzystwa Gimnastycznego w Wolsztynie utworzyli organizacje strażacką pod nazwą „Towarzystwo – Ogniowo – Gaśnicze i Ratownicze”, które w 1867 roku zostało zreorganizowane i otrzymało nazwę Ochotniczej Straży Pożarnej. W 1951 powołana została Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Wolsztynie jako wydział Urzędu Spraw Wewnętrznych przy Powiatowej Radzie Narodowej w Wolsztynie. W 1999 roku zostaje wprowadzona reforma administracyjna kraju. Powołana została Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Wolsztynie. W ciągu ostatnich 10 lat w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zmieniło się bardzo wiele, wymieniono wszystkie pojazdy i wiele jednostek sprzętowych. W 2011 roku w ramach przetargu opracowano kompletną dokumentację projektową rozbudowy i modernizacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie sfinansowaną w całości przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, jednocześnie otrzymując pozwolenie na budowę obiektu.
W październiku komenda otrzymała projekt budżetu na 2014 rok w którym zaplanowana jest znaczna kwota przeznaczona na długo oczekiwaną rozbudowę obiektu.
Komenda Powiatowa Państwowej straży Pożarnej w Wolsztynie cieszy się uznaniem naszego społeczeństwa dzięki bardzo dobremu z nim współdziałania, pomocy w najróżniejszych sytuacjach kryzysowych, a także licznej współpracy z organizacjami pozarządowymi , przede wszystkim Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, których jest oddanym sojusznikiem.
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

Log in