Profilaktyczne warsztaty dla młodzieży w Grodzisku Wielkopolskim


Z uczniami klas drugich i trzecich w Gimnazjum w Grodzisku Wielkopolskim i Ptaszkowie przeprowadzono zajęcia związane z cyberprzemocą i agresją, zatytułowane „BUNTOWNICY i ZAGUBIENI. Zjawisko agresji i przemocy oraz cyberprzemocy…”.Celem warsztatów było dostarczenie uczniom wiedzy dotyczącej kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z czasem i doborem treści programów komputerowych oraz Internetu, promowanie zasad zdrowego stylu życia, podnoszenie świadomości uczniów dotyczących ograniczeń prawnych wynikających z korzystania z sieci. Ale również ukazanie skutków zachowań agresywnych, zdobycie wiedzy z zakresu agresji i przemocy, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie – dlaczego jesteśmy agresywni i jak możemy sobie radzić w trudnych sytuacjach, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, uczenie sposobów komunikowania się i podejmowania dojrzałych decyzji, zrozumienie i próba ukazania jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe w codzienności szkolnej i rówieśniczej.
Warsztaty przeprowadził Mirosława Schőna, trenera Małopolskiego Centrum Profilaktyki, a sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Źródło i zdjęcia UM Grodzisk Wlkp

 
Google has deprecated the Picasa API. Please consider switching over to Google Photos

Log in