Włodzimierz Chrzanowski odznaczony medalem „Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis”

28 czerwca w wigilię uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, patronów Poznania, arcybiskup Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański, podczas uroczystych nieszporów w katedrze poznańskiej, wręczył kilkunastu osobom medale „Optime Merito Archidiocesis Posnaniensis” ( w najwyższym stopniu zasłużonym dla archidiecezji poznańskiej). Wyróżnienie to otrzymują osoby świeckie, szczególnie zaangażowane w działalność Kościoła Poznańskiego. Wśród wyróżnionych znalazł się też Włodzimierz Chrzanowski z Wolsztyna. O przyznanie takiego medalu Włodzimierzowi Chrzanowskiemu, wnioskował proboszcz parafii farnej w Wolsztynie, ks. kan. Sławomir Majchrzak.

Log in