Zaproszenie na debatę „Polacy poza Polską”

Wolsztyński Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”,
Starostwo Powiatowe oraz Parafia Farna
,

serdecznie zapraszają na debatę pod hasłem „Polacy poza Polską
17 czerwca (środa), godz. 11.00 – sala sesyjna Starostwa Powiatowego.

Tematyka:
1. Emigracja a rodzina (małżeństwa na odległość, „eurosieroctwo” jako problem
społeczny i moralny, itp.) – dr Małgorzata Witkowska.
2. Życie religijne polskiej emigracji ( specyfika duszpasterstwa emigracyjnego,
emigracja sprawdzianem wiary – dylematy emigranta, itp.)
– ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TCh.
3. Czy można zatrzymać emigrację młodych ? (przyczyny i skutki emigracji, rola
państwa, samorządów, Kościoła w jej ograniczeniu) –
prof. dr hab. Jacek Kurzępa ; senator RP Jan Filip Libicki (?).
4. Model małżeństwa i rodziny w środowisku polonijnym w Niemczech i Wielkiej
Brytanii (komunikat) – mgr Jacek Stróżyński.
5. Współpraca powiatu wolsztyńskiego z rejonem solecznickim (Wileńszczyzna)
i lityńskim (Ukraina) (komunikat) – Janusz Frąckowiak – Starosta Wolsztyński.

Adresaci:
Samorządy powiatu, szkoły, rady rodziców, nauczycielskie związki zawodowe,
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Wyższe Seminarium Duchowne w Obrze,
samorządowe jednostki organizacyjne działające na rzecz rodziny, Urząd Pracy,
rodzice dzieci przebywających zagranicą i dziadkowie „wychowujący” wnuki,
media lokalne, inni zainteresowani poruszanymi w trakcie debaty problemami.

Patronat medialny:
EchaRegionu.pl
Głos Wolsztyński

Tagged under:

,

Log in